Jugadores de Argelia
por liga

Apellido y Nombre Pais Puesto Partidos Goles
MEDJANI, CARL
Argelia
Defensor
62
4
MANSOURI, YAZID
Argelia
Volante
56
1
SAIFI, RAFIK
Argelia
Volante
54
14
ZIANI, KARIM
Argelia
Volante
47
5
YAHIA, ANTHAR
Argelia
Volante
45
6
BELHADJ, NADIR
Argelia
Volante
43
2
BOUGHERRA, MADJID
Argelia
Volante
42
3
MATMOUR, KARIM
Argelia
Delantero
24
2
GHEZZAL, ABDELKADER
Argelia
Delantero
24
3
DJEBBOUR, RAFIK ZOHEIR
Argelia
Delantero
23
4
GHAZI, FARID
Argelia
Delantero
22
2
GAOUAOUI, LOUNES
Argelia
Arquero
21
0
ZARABI, ABDERAOUF
Argelia
Volante
21
0
HALLICHE, RAFIK
Argelia
Defensor
21
1
BELMADI, DJAMEL
Argelia
Volante
20
5
BOUAZZA, HAMEUR
Argelia
Volante
19
2
BOUTABOU, MANSOUR
Argelia
Delantero
18
6
AKROUR, NASSIM
Argelia
Delantero
18
6
YEBDA, HASSAN
Argelia
Volante
17
1
CHERRAD, ABDELMALEK
Argelia
Volante
17
7
MENIRI, MEHDI
Argelia
Defensor
16
1
LEMMOUCHIA, KHALED
Argelia
Volante
16
0
RAHO, SLIMANE
Argelia
Defensor
12
0
ARRACHE, SALIM
Argelia
Volante
12
1
BEZZAZ, YASSINE
Argelia
Delantero
12
0
GHILAS, KAMEL
Argelia
Delantero
11
2
ABDOUN, DJAMEL
Argelia
Volante
11
0
LACEN, MEHDI
Argelia
Volante
11
0
CHAOUCHI, FAWZI
Argelia
Arquero
11
0
BELOUFA, SAMIR
Argelia
Defensor
10
0
GUEDIOURA, ADLENE
Argelia
Volante
10
1
M'BOLHI, RAIS
Argelia
Arquero
10
0

KADIR, FOUED
Argelia
Volante
9
1
ZAOUI, SAMIR
Argelia
Defensor
9
0
MEGHNI, MOURAD
Argelia
Volante
9
0
BOUDEBOUZ, RYAD
Argelia
Volante
8
0
ABDESLAM, CHERIF
Argelia
Volante
8
1
MESBAH, DJAMEL
Argelia
Volante
8
0
DJEDIAT, LAMOURI
Argelia
Volante
7
0
ZIAYA, ABDELMALEK
Argelia
Volante
6
0
BOUZID, ISMAEL
Argelia
Defensor
6
0
AMRI, CHADLJ
Argelia
Delantero
5
0
LAIFAOUNI, ABDELKADER
Argelia
Defensor
5
0
SAIB, MOUSSA
Argelia
Volante
5
0
HEMANI, NABIL
Argelia
Defensor
4
0
FEGHOULI, SOFIANE
Argelia
Volante
3
1
MADOUNI, AHMED REDA
Argelia
Defensor
3
0
MEFTAH, MOHAMED
Argelia
Defensor
3
0
ZEMAMOUCHE, MOHAMED
Argelia
Defensor
3
0
BENYAMINA, KARIM
Argelia
Delantero
3
0
SOUDANI, EL HARBI
Argelia
Delantero
3
3
SLIMANI, ISLAM
Argelia
Delantero
3
4
BOUGUECHE, HADJ
Argelia
Delantero
2
0
DAHAM, NOURREDDINE
Argelia
Delantero
2
0
HIMA, YACINE
Argelia
Defensor
2
0
HEMDANI, BRAHIM
Argelia
Volante
2
0
HOSNI, LARBI
Argelia
Defensor
2
0
HADJ AISSA, LAZHAR
Argelia
Volante
2
0
SEGUER, MOHAMED
Argelia
Delantero
2
0
HADI-AISSA, LAZHAR
Argelia
Volante
2
0
MOSTEFA, MEHDI
Argelia
Volante
1
0
DJABOU, ABDELMOUMENE
Argelia
Volante
1
0
ACHIOU, HOCINE
Argelia
Defensor
1
0
MAIZA, ADEL
Argelia
Volante
1
0
HAMIDI, CHEIK
Argelia
Volante
1
0
HAREK, FETHI
Argelia
Defensor
1
0
BELLAID, HABIB
Argelia
Defensor
1
0
OUSSERIN, MOHAMED
Argelia
Volante
1
0
LARBI, KAMEL
Argelia
Delantero
1
0
HAMDOUD, MOHAMED
Argelia
Defensor
1
0

1 | 2 | >>

Busca en BDFA